Вести

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 739/2022

28.12.2022

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“број 275/19, 14/20 и 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија&rdquo...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 667/2022

21.12.2022

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“број 275/19, 14/20 и 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија&rdquo...

СООПШТЕНИЕ

16.12.2022

АФПЗРР: ИСПЛАТЕНИ СЕ БЛИЗУ 114 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕДАДЕНО КРАВЈО, ОВЧО, И КОЗЈО МЛЕКО ОД ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕРВЕНТЕН ФОНД Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата по основ на подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко. Исплатени се ...

СООПШТЕНИЕ

01.12.2022

АФПЗРР: ИСПЛАТЕНИ СЕ НАД 55 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА ДВЕ ПОДМЕРКИ ОД ИНТЕРВЕНТНИОТ ФОНД Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата по основ на подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за произведена и продадена зелка кај регистрирани откупувачи и финансиска поддршка за произведена и предадена слива. -Исплатени се 41.691.315,00 ден...

СООПШТЕНИЕ

24.11.2022

АФПЗРР : Реализирана исплатата за помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности и директните плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни пилиња од јајценосни хибриди како и директните плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирни кланични капацитети Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исп...