Вести

Известување за аплицирање органско

26.12.2023

     Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува органските земјоделски производители дека рокот за поднесување на барања по Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година е продолжен до 30 декември и тоа за следните мерки:   М4  Финансиска поддршка за преработка на органски производи и ор...

Известување за аплицирање за подмерки

26.12.2023

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на поледелски култури (пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка и афион), градинарски култури, овошје и грозје дека рокот за поднесување на барања од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година е продолжен до 30 декември и тоа за следните подмерки: -„М1.3 Допол...

АФПЗРР : Исплатени директни плаќања во висина од 442,2 милиони денари

15.12.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој реализираше исплата на директни плаќања по повеќе основи. Денеска на сметките на 5357 млекопроизводители се исплатени 112.6 милиони денари за произведено и предадено млеко во месеците јули, август и септември 2022 година. Со финансиска поддршка од 158.9 милиони денари се стекнаа 132 земјоделски стопанства кои одгледале ...

Известување за аплицирање за органско 2023

14.12.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува органските земјоделски производители дека до 25 декември 2023 година можат да поднесат барања по Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година и тоа за следните мерки:   М4  Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во пр...

АФПЗРР: Објавен јавниот повик за надомест на трошоци за оддржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционално овчарство

04.12.2023

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за поддршка за исплатена нето – плата за чување и напасување на добиток. Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при МЗШВ. Поддршката е во висина од 100% од просечна месечна нето плата во дејноста од период 01.01.2022 до ...